Penjana Perkeso

  1. Apakah itu Penjana Kerjaya 2.0?
    Penjana Kerjaya 2.0 merupakan penambahbaikan daripada Program Insentif Pengambilan Pekerja yang telah dilaksanakan sebelum ini. Permohonan untuk PenjanaKerjaya 2.0 dibuka pada 1 Januari 2021.
  2. Kulim Advanced Technologies telah dilantik sebagai penyedia latihan di bawah Penjana Kerjaya Perkeso 2.0 berkuatkuasa 24 Februari 2021. Ktechno mengalu-alukan para majikan yang ingin menjalankan latihan bersama kami dibawah skim tersebut.
  3.  Majikan boleh berdaftar di portal Penjana Kerja Perkeso –  https://penjanakerjaya.perkeso.gov.my/index.php
No Code Program Course & Duration Type
1 HIT8692 PROGRAMMING & OPERATION – CNC MILLING ( 5 days ) TECHNICAL
2 HIT8693 PROGRAMMING & OPERATION – CNC TURNING ( 5 days ) TECHNICAL
3 HIT8694 EDM WIRE CUT & DIE SINKING ( 5 days ) TECHNICAL
4 HIT8696 TOOL & CUTTER GRINDING ( 5 days ) TECHNICAL
5 HIT8697 CYLINDRICAL & SURFACE GRINDING ( 5 days) TECHNICAL
6 HIT8698 COORDINATE MEASURING MACHINES ( 5 days ) TECHNICAL
7 HIT8699 BASIC SKILLS ENGINEERING ( 5 days ) TECHNICAL
8 HIT8695 INDUSTRIAL ROBOTIC ( 5 days ) MEKATRONIK